آخرین خبرها
سازمان بالندگی ایران

اساسنامه سازمان بالندگی ایران ( گروه جهادی سبا)

اساس نامه گروه جهادی سبا ( سازمان بالندگی ایران )

مقدمه:

بااتکال به ذات اقدس باری تعالی و استعانت از درگاه کبریائی و با الهام از تعالیم عالیه اسلام، در جهت اعتلای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، باتوجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای «مدّظله العالی» در راستای جهاد اقتصادی و به منظور ادای دین و تکلیف نسبت به انقلاب اسلامی و خون شهدای گرانقدر اسلام و اعتلای روحیه جهادی، ترویج فرهنگ جهادی در کشور، رفع فقر، محرومیت و نیز پیشرفت و آبادانی مناطق کم برخوردار و تحقق ارزش ها و آرمان های عالیه انقلاب اسلامی و تحقق شعار عدالت و پیشرفت و براساس اصول مصرحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات و قوانین موضوعه کشوری و تلاش در راستای ترویج و اشاعه فرهنگ و معارف اسلام ناب محمدی (ص) با رعایت ضوابط قانونی، برطبق شرایط مندرج در این اساسنامه، گروه جهادی سبا ( سازمان بالندگی ایران) در تاریخ 23/12/1400 تشکیل گردیده و اعلام موجودیت می نماید.
فصل اول) کليات، تعاريف، مبانی، رسالت ها و موضوع فعاليت:
ماده 1) نام گروه جهادی:
عنوان گروه جهادی سبا (سازمان بالندگی ایران ) می باشد که برای اختصار ذیلاً گروه نامیده می شود.
ماده 2) تعاريف:
گروه جهادی:
مجموعه ای خودجوش از جهادگران با هویت گروهی منسجم و مشخص که با هدف تحقق اهداف عالی انقلاب و گسترش عدالت و پیشرفت، از طریق خودسازی و شناخت صحیح مسائل و مشکلات جامعه، اقدام به خدمت رسانی و کمک به رفع محرومیت در مناطق روستایی و شهری می نمایند.
جهادگر:
فرد مومن به خدای متعال، معتقد به اصول دین و ولایت که نقشی فعال و دغدغه مند در جهت کمک به رفع محرومیت و خدمت به ولی نعمتان انقلاب دارد.
اردوی جهادی:
اردوی جهادی حرکتی است پاک، مخلصانه، بی چشم داشت و جمعی توسط گروه های جهادی برای دو هدف عمده درونی و بیرونی که هدف درونی آن همان دل کندن از بهره های شخصی برای بهره رساندن به دیگران، افزایش روحیه تشکیلاتی، فعلیت بخشیدن به استعدادهای درونی و هدف بیرونی آن ارتقا و بهبود وضعیت مستضعفین و پیشرفت مناطق محروم می باشد.
فعالیت جهادی:
به معنی کار برخاسته از ایمان، حس انسان دوستانه و به کارگیرنده ی هرچه بیشتر از ظرفیت وجودی انسان است که در پاسخ به نیاز جامعه و در راستای رفع مشکلات و موانع جامعه با روحیه و تلاش مجاهدانه صورت می گیرد.
ماده 3) کلیه فعالیتهای گروه جهادی غیر دولتی، غیر سیاسی و غیرانتفاعی است که توسط جمعی از اشخاص حقیقی به شکل داوطلبانه، با رویکرد سازندگی، فرهنگی، تبلیغی و اجتماعی انجام می گردد.
تبصره :1منظور از غیردولتی، عدم وابستگی به دولت و نهادهای حاکمیتی، عدم دخالت دولت و نهادهای حاکمیتی در تاسیس، اداره و استمرار و همچنین عدم فعالیت مقامات و مسئولان و کارکنان دولتی و نهادهای حاکمیتی با استفاده از جایگاه حقوقی خود، به عنوان موسس یا عضو است.
تبصره 2: منظور از غیرسیاسی، نداشتن فعالیت سیاسی موضوع قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده – مصوب -۱۳۶۰
تبصره 3: منظور از غیرانتفاعی، عدم برداشت مستقیم یا غیرمستقیم سود و سایر منافع اقتصادی حاصل از انجام فعالیتها، به نفع اعضا، موسسان، مدیران و کارکنان یا افراد وابسته آنان است.

ماده 4: (تابعیت )گروه، تابعیت جمهوری اسلامی ایران است.
ماده 5: مدت فعالیت گروه از تاریخ ثبت در سازمان بسیج سازندگی به مدت نامحدود می باشد.
ماده 6: مرکز اصلی و نشانی فعلی گروه، استان هرمزگان شهرستان بشاگرد شهر گوهران بلوار امام خمینی(ره) جنب مرکز مثبت زندگی تلفن: 09359457724 می باشد.
تبصره: تأسیس شعبه یا دفتر در داخل کشور بلامانع و در خارج ازکشور منوط به تصویب هیأت امناء و هماهنگی با سازمان بسیج سازندگی می باشد.
ماده 7) فعالیت گروه در سطح استان هرمزگان بوده و در موارد خاص با هماهنگی سازمان بسیج سازندگی در سطح کشور و یا بین الملل گسترش میابد.
ماده )8کلیه فعالیت های گروه جهادی اعم از مبادلات مالی و موارد موضوع ماده 9تحت نظارت سازمان بسیج سازندگی صورت می پذیرد.
ماده 9) مبانی، ماموريت ها، رسالت ها و موضوع فعاليت گروه به شرح زير است:
1) ترویج روحیه جهاد و ایثار منبعث از انقلاب اسلامی؛
2) تلاش در جهت احیاء و ترویج فرهنگ و مدیریت جهادی و تربیت جهادی نسل نو؛
3) تلاش در جهت رفع فقر و محرومیت و رسیدگی به مناطق کم برخوردار مادی و معنوی؛
4) کمک به ارتقاء سطح زندگی مادی، معنوی و فرهنگی مستضعفان و محرومین جامعه؛
5) انجام فعالیتهای امدادی و کمک به رفع مشکلات و بحران های کشور در بلایای طبیعی و… ؛
6) کمک به رفع آسیب ها و معضلات اجتماعی و حاشیه نشینی؛
7) حاکم نمودن رویکرد تربیتی و اصالت نیروی انسانی بر همه فعالیت های جهادی؛
8) بسیج کردن همه ظرفیت ها در راستای تحقق آرمان های انقلاب اسلامی، مستقل از سلیقه و جریان سیاسی و فکری؛
9) خدمت رسانی اجتماعی مادی و معنوی و قوام بخشی فرهنگ عمومی آن؛
10) تحکیم روحیه کار، تلاش، عدالت خواهی و مطالبه گری؛
11) کمک به طراحی و فراگیری الگوی زندگی جهادی و روحیه و تفکر بسیجی در راستای ارتقای فرهنگ معنوی جامعه و مبارزه با تهدیدات فرهنگی؛
12) بستر سازی جهت تربیت مجموعه وسیعی از مدیران جهادی در طراز انقلاب اسلامی؛
13) خودسازی جهادی و تربیت سرمایه های انسانی این حرکت ها با فراهم سازی بستر مناسب جهت تربیت در سه محور بینش، گرایش و رفتار؛
14) کمک به حضور کارآمد و اثربخش متخصصان، نخبگان، اساتید و مبلغان توانمند در جامعه ی هدف؛
15) توانمند سازی و فراهم سازی بستر ایجاد اشتغال مولد جهت سرمایه های انسانی این حرکتها.
موضوع فعاليت گروه:
1) برگزاری اردوهای جهادی در داخل و خارج از کشور؛
2) برگزاری یادواره، همایش،پاسداشت،گردهمایی،کلاسهای آموزشی و…در جهت انجام فعالیت های جهادی؛
3) انجام فعالیت های خدمت رسانی در همه عرصه های عمران و سازندگی، پژوهش و تحقیق، هنر و رسانه، بهداشت و
درمان،آموزشی و فرهنگی، حقوقی و مطالبه گری، امورخیریه، اقتصادی، کارآفرینی و اشتغال زایی،کشاورزی و دامپروری و تربیت بدنی در مناطق روستایی، شهری و کم برخوردار؛
4) امدادرسانی و واکنش سریع در هنگام وقوع بحران ها و بلایای طبیعی؛
5) ساخت کلیپ و مستند و موشن و نماهنگ و سرود و… متناسب با فعالیت های گروه با هدف انعکاس هنرمندانه اقدامات صورت گرفته؛
6) جذب و سازمان دهی مشارکت های اجتماعی و مدیریت کمک های حاکمیتی و مردمی ( اعم از نقدی و غیر نقدی ) به منظور استفاده در کلیه برنامه های خدمت رسانی؛
7) مطالبه گری و پیگیری حقوق عامه در حوزه های فعالیتی گروه از مسئولین منطقه ای و استانی؛
ماده )10کلیه فعالیتها و اقدامات گروه باید در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشوری و سیاستهای سازمان بسیج مستضعفین باشد و می تواند با همکاری و مشارکت سازمانها و نهاد های دولتی ، مردمی، غیر انتفاعی و ذی ربط صورت پذیرد.
ماده 11) عضويت در گروه جهادی:
عضویت در گروه جهادی داوطلبانه بوده و همه اشخاص حقیقی علاقه مند به خدمت رسانی و فعالیت جهادی می توانند با پذیرفتن این اساسنامه، به عضویت گروه درآیند.
فصل دوم: ارکان اصلی و ساختار گروه:
ماده )12ارکان اصلی و تشکيلات اساسی گروه به شرح زير است:
الف – هیئت امناء:
حداقل ۳ نفر و حداکثر 7 نفر می باشند.
ب – مسئول گروه جهادی:
مسئول گروه با رای اکثریت اعضای امناء گروه انتخاب می گردد.
ج – ساختار تشکیلاتی:
شامل بخش های پشتیبانی و مالی، عمرانی،فرهنگی و تبلیغی،آموزشی و پژوهشی و بهداشت و درمان و رسانه که با توجه به تخصص و ماهیت گروه می تواند شامل بخش های دیگری نیز شود، می باشد. لازم به ذکر است با تصویب و موافقت هیأت امناء امکان گسترش و حذف ارکان و معاونت ها وجود دارد.
ماده 13) هيأت امناء گروه دارای وظايف زير است:
1) تعیین خط مشی و نظارت براجرای برنامه ها و ماموریت های گروه؛
2) انتخاب مسئول گروه و دیگر ارکان تعریف شده در اساسنامه؛
3) بررسی و نظارت بر عملکرد گروه در حوزه مالی؛
تبصره: مسئول گروه اقدام به افتتاح حساب وانجام موارد مالی می نمایند.
4) اجرای کلیه برنامه های خدمت رسانی، محرومیت زدایی، فرهنگی، اجتماعی و … که در سطح کلان گروه نیاز به بررسی و تصویب دارند؛
5) تعیین جغرافیای فعالیت گروه و برنامه ها و عرصه های خدمت رسانی؛
6) تصویب و موافقت با همکاری گروه با نهادها و دستگاه ها جهت مشارکت در فعالیت های مربوطه؛
7) بررسی و تصویب، عقد قرارداد گروه با نهادها و دستگاه ها و اشخاص و ….؛
8) بررسی و تصویب کلیه مواردی که به موجب اساسنامه در صلاحیت هیأت امناء است.
ماده 14) جلسات هیأت امناء حداقل هر ۶ ماه یک بار تشکیل و باحضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء اعضاء معتبر خواهد بود و کلیه تصمیمات و مذاکرات در صورت جلسه ثبت و به امضای حاضرین خواهد رسید.
تبصره :1اکثریت لازم جهت تشکیل جلسه هیئت امناء با حضور نصف بعلاوه یک اعضای هیئت امناء بوده و رسمیت خواهد یافت.
تبصره :2تصمیمات گروه با اکثریت دو سوم آراء حاضرین اتخاذ و رسمی میشود.
ماده 15) اعضا هیات امناء یک نفر را مشخص کرده تا در اسرع وقت مهر و سربرگ اختصاصی گروه، برای مکاتبات را آماده نماید.
فصل سوم: انحلال گروه جهادی
ماده 16) انحلال گروه به رای موافق تمامی هیئت امناء امکان پذیر خواهد بود و در صورتی که در جلسه اول حضور تمامی اعضاء حاصل نگردد رأی دو سوم اعضاء هیئت امناء ملاک و معتبر خواهد بود. همزمان با انحلال، مسئول مالی موظف است به حساب مطالبات و دیون و تمامی اموال و دارایی های گروه رسیدگی و نسبت به وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها اقدام و گزارش نهایی را به هیئت امناء تسلیم نماید.( هیئت امناء درباره باقیمانده اموال و داراییها اخذ تصمیم خواهند نمود.)
تبصره: کلیه اموال منقول و غیرمنقول گروه، غیر قابل انتقال بوده، مگر با تصویب هیئت امناء که پس از تصویب به گروه های جهادی دیگر منتقل می گردد و در غیر این صورت با نظر سازمان بسیج سازندگی بکارگیری می شود.
ماده 17) پس از انحلال گروه براساس صورت جلسه، هیئت امناء باید آن را به سازمان بسیج سازندگی اعلام تا اقدام مقتضی برای لغو مجوز و انحلال گروه صورت پذیرد. در صورت عدم اعلام انحلال به هیأت مزبور گروه از تاریخ تنظیم صورتجلسه منحل تلقی می شود؛ ولی هیئت امناء در برابر اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
ماده 18) هرگونه تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه از قبیل تغییر آدرس، تغییر امناء، تغییر زمینه فعالیتها و سایر تغییرات باید براساس اساسنامه، مصوب و طبق صورتجلسه هیئت امناء صورت پذیرد.
ماده 19) تمامی تغییرات پس از طی مراحل اساسنامه ای، به سازمان بسیج سازندگی برای ثبت تغییرات اعلام می گردد.
ماده 20) درباره مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده، طبق مقررات قانونی حاکم، رفتار خواهد شد.
ماده 21) نسخه اصلی اساس نامه گروه جهادی در سامانه اطلس جهادی به نشانی atlasjahadi.irبارگزاری می گردد.
ماده 22) در صورت فوت یا اعلام درخواست انصراف از ادامه فعالیت هر یک از اعضای امناء یا مسئول گروه، هیئت امناء موظف است؛ حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست خروج فرد، با حضور اکثریت اعضاء تشکیل جلسه داده و پس از بررسی موضوع اعلام نظر نماید.
تبصره: چنانچه هیئت امناء با درخواست خروج فرد مخالفت نماید، سازمان بسیج سازندگی، مرجع رسیدگی کننده به اختلافات و تعیین تکلیف نهایی خواهد بود.
ماده 23) در صورتی که گروه خارج از چارچوب قوانین و سیاست های بسیج سازندگی یا اساسنامه عمل نماید، یا به مدت 2سال بدون فعالیت در حوزه جهادی باشد، بسیج سازندگی مجاز به لغو مجوز یا انحلال گروه می باشد.
ماده 24) کلیه مواد و تبصره های فوق لازم اجرا است.
ماده 25) این اساسنامه در سه فصل مشتمل بر 25ماده در جلسه مورخ 23/12/1400 هیأت امناء گروه با حضور تمامی اعضاء قرائت و به اتفاق آراء تصویب گردید.
مشخصات و امضای هيئت امناء:

آقای محمدشریف حسینی

آقای دکتر وحید احمدی

آقای دکتر مجتبی حاجی زاده 

آقای دکتر علی قرمزیان

آقای بهرام پرهیزکار

آقای علی حسینی

آقای مجید حبشی

آقای نصراله جامی

خانم صدیقه رحمانی

 

لینک کوتاه مطلب : https://old.fepc.ir/?p=2222

درباره‌ی khanevadeh

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 3 =