آخرین خبرها

صوت

دیه و موضوعات مربوط به آن

تحلیل واقع بینانه از هر عمل اجتماعی و سنجش تاثیر آن در جامعه و تعیین کیفر و پاداش برای آن امری است که در پیشرفت جامعه و ایجاد نظم، موثر است در امور کیفری نیز بایستی رابطه دقیق و ظریفی بین اعمال مجرمانه و مجازات وجود داشته باشد

بیشتر بخوانید »

چک و مسائل مربوط به آن بخش دوم

چک مانند چاقوست که هم می شود از آن خوب استفاده کرد و هم بد. باید قبل از دادن چک به فرد، قوانین استفاده از آنرا بطور کامل آموزش داد. خیلی ها به دلیل ناآگاهی و استفاده ناصحیح از چک به زندان افتاده و مشکلات جدی برایشان پیش آمده است

بیشتر بخوانید »

هتک حرمت و حیثیت اشخاص و موضوعات مرتبط -قسمت اول

هتک حرمت به معنای انجام هرگونه فعل مثبت به صورت رفتار یا گفتار است که به موجب قضاوت یک انسان متعارف، شخصیت و اعتبار شخص حقیقی یا حقوقی مورد خطاب، خدشه‌دار می‌شود که برخی مصادیق آن مانند توهین و افترا مشمول تعزیر و برخی دیگر مانند قذف

بیشتر بخوانید »