آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : اساسنامه مرکز صیانت از نهاد خانواده

اساسنامة مرکز صیانت از نهاد حانواده فارس

باسمه تعالي تمامی مقررات این مرکز تابع مفاد اساسنامه می باشد. اساسنامه مرکز صیانت از نهاد خانواده استان فارس مجمع عمومي اعضا فصل اول – كليات و اهداف : ماده 1 نام سازمان مردم نهاد مورد نظر مرکز صیانت از نهاد خانواده استان فارس است كه در اين اساسنامه به …

بیشتر بخوانید »