آخرین خبرها

کارفرما

ویژه کارفرمایان: چند نفر نیروی کار با چه ویژگی هایی نیاز دارید؟

کاریابی صیانت مکانی برای حرفه‌ای‌ها! حرفه ای استخدام کنید استخدام یکی از مهمترین فرایندهایی است که در هر سازمانی وجود دارد. اگر این فرایند درست انجام نشود شامل هزینه های آشکار و پنهان بسیاری است، از جمله زمان، انرژی، منابع مالی، ذهنیت سازمان نسبت به نیروهای جدید، به مخاطره انداختن …

بیشتر بخوانید »