آخرین خبرها

اندیشه اسلامی یک-درس 6 قضا و قدر(تقدیر)

اندیشه۱-درس ۶-قضا و قدر

آزمون درس اندیشه اسلامی ۱ درس ششم قضا و قدر ( تقدیر)
  • Date Format: MM slash DD slash YYYY