آخرین خبرها

اصول فقه یک-4

اصول فقه یک-4

چهارمین آزمون درس اصول فقه یک
  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • وطیفه فرهنگستان علوم وضع الفاظ برای واژه ها می باشد. این فرهنگستان واژه درنگ نما برای ویرگول وضع نموده است .
  • حقیقت لغوی-عرفی-شرعی-قانونی