آخرین خبرها

قواعد فقهیه دو – اضطرار

قواعد فقه 2-قاعده اضطرار

آزمون قاعده اضطرار
  • Date Format: MM slash DD slash YYYY